Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek door een bedrijfsfysiotherapeut

Medewerkers in diverse branches komen in aanraking met lichamelijke belasting zoals veelvuldig tillen, duwen of trekken, langdurig stilstaan of reizen in de auto. Zij lopen hierdoor een verhoogd risico op rugletsel of nek-, schouder of knieklachten.  Door  repeterende bewegingen of beeldschermwerk kan RSI ontstaan.

Met het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) weet u wat de risico’s zijn voor de medewerkers. Hoe groot het risico is en welke oplossing het beste is, weet u vaak nog niet en dan is er een verdiepend werkplekonderzoek nodig naar de risico’s van fysieke belasting.

Doel van een werkplekonderzoek is het voorkomen of verminderen van fysieke klachten.

Wanneer de gemiddelde leeftijd van de medewerkers toeneemt is het belangrijk om maatregelen te treffen om de gezondheid en duurzame inzetbaarheid te waarborgen. Dit heeft ook positieve effecten op de productiviteit van de organisatie.

Voor uw organisatie
Wanneer uw organisatie hierin stappen wil zetten, kunt u Gardien inschakelen om een werkplekonderzoek uit te laten voeren voor een afdeling of de gehele organisatie. Wij kunnen specifiek onderzoek doen naar de risico’s van fysieke belasting zoals tillen, duwen & trekken, werkhoudingen en repeterende bewegingen en ook van beeldschermwerk. Vervolgens geven we de leidinggevenden en medewerkers inzicht in de risico’s van fysieke belasting. Daarna wordt samen een plan van aanpak opgesteld om de risico’s structureel te beheersen.

Voor uw medewerker
Wanneer een medewerker klachten heeft en wordt belemmerd in het uitoefenen van (een deel van) zijn functie, is het inzetten van een individueel werkplekonderzoek of autowerkplekonderzoek zinvol.

Hieronder staat een voorbeeld van een werkplekonderzoek voor een afdeling (primaire preventie) en individuele werkplekonderzoeken (secundaire preventie) bij Climax Molybdenum.

Gardien heeft risico's van fysieke belasting geïnventariseerd bij Flint

Werkplekonderzoeken bij Climax Molybdenum

Gardien bedrijfsfysiotherapie bij Climax MolybdenumClimax Molybdenum is gevestigd in de Botlek en produceert Molybdenum. Een stof dat wordt gebruikt om legeringen sterker te maken. Binnen het bedrijf hebben we onderzoek gedaan naar de risico’s van fysieke belasting en met de gebruikers plannen van aanpak opgesteld.

Op deze wijze kunnen werkgerelateerde klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden voorkomen.

Ook zijn er individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd zoals b.v. bij deze heftruckchauffeur. Na een intake heeft de medewerker inzicht gekregen in de voorwaarden voor herstel. Daarna is bekeken wat hij nodig heeft om zijn functie duurzaam te kunnen uitoefenen.

Tijdens het werkplekonderzoek zijn de belastende handelingen op de werkvloer in kaart gebracht. De oplossingsmogelijkheden zijn samen met de medewerker, zijn leidinggevende en de HR adviseur op een rij gezet en de acties zijn vastgelegd in een plan van aanpak en direct uitgevoerd.

Het resultaat was een snelle en duurzame re-integratie van de medewerker in de eigen functie.

Gardien werkt voor Climax MolybdenumReactie van Climax Molybdenum.

Het afgelopen jaar hebben we intensief samengewerkt met Gardien bedrijfsfysiotherapie. Binnen onze organisatie werken medewerkers in 5-ploegendienst of in dagdienst en we hebben veel functies met fysiek belastende werkzaamheden. Om die reden hebben wij Gardien gevraagd om ons daarbij te helpen.

Bedrijfsfysiotherapeut Hans Spijkerman heeft meegelopen op de afdelingen met de meeste fysiek belastende werkzaamheden. Hij heeft foto’s gemaakt en een verslag geschreven. Samen met de betreffende afdeling bespreken we deze belemmeringen en proberen we een oplossing te zoeken om het werk minder belastend te maken.

De bedrijfsfysiotherapeut begeleidt dit proces en helpt ons enorm met zijn energieke, praktische en oplossingsgerichte instelling.

Inmiddels is voor elke afdeling een plan van aanpak gemaakt en komt Hans nog regelmatig langs om het plan te evalueren en om met elkaar nieuwe oplossingen te bedenken.

Daarnaast helpt Gardien onze medewerkers ook met individuele werkplekonderzoeken. Deze medewerkers waren zonder uitzondering blij met de begeleiding van Hans en dit gaan we ongetwijfeld terugzien in ons ziekteverzuim. Omdat de bedrijfsfysiotherapeut alweer een paar jaar bij ons bedrijf betrokken is heeft hij grote kennis van de werkzaamheden en uitdagingen van ons bedrijf en van onze medewerkers.

Kortom, wij zijn erg tevreden over de samenwerking met Gardien!

Sandra Kamperman, HR manager Climax Molybdenum