Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek door een bedrijfsfysiotherapeut

Wanneer medewerkers zwaar werk moeten uitvoeren lopen zij risico op rugklachten, nekklachten of schouderklachten. Zeker wanneer de gemiddelde leeftijd van de medewerkers toeneemt is het belangrijk om te voorkomen dat men hier klachten van gaat ondervinden. Wanneer je als organisatie deze klachten wil voorkomen, voeren wij een werkplekonderzoek en werkplekanalyse uit naar de risico’s van beeldschermwerk en fysieke belasting zoals tillen, duwen/trekken, werkhoudingen en repeterende bewegingen.

Het doel van een werkplekonderzoek of werkplekanalyse is het voorkomen en verminderen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (primaire preventie).

Wanneer een medewerker al klachten heeft dan is het doel van het werkplekonderzoek om ervoor te zorgen dat de medewerker deze klachten op het werk niet provoceert en snel kan re-integreren op de werkplek (secundaire preventie).

Hieronder staat een voorbeeld van secundaire preventie (beeldschermwerk) en primaire preventie (fysieke belasting).

Werkplekonderzoek bij KONE door Gardien bedrijfsfysiotherapie

Werkplekonderzoek beeldschermwerk

Werkplekonderzoek BeeldschermwerkBij het uitvoeren van een individueel werkplekonderzoek, gaat het meestal om een medewerker met rugklachten of RSI/KANS. Binnen de TU Delft voeren wij op indicatie van de bedrijfsarts een individueel werkplekonderzoek uit.

We combineren daarbij onze kennis van het bewegingsapparaat met onze ergonomische kennis.

Vervolgens geven we de medewerker en diens leidinggevende inzicht in de mogelijkheden voor herstel en wordt gezamelijk een plan van aanpak opgesteld.
Na 4-6 weken wordt het plan van aanpak met de medewerker en de leidinggevende geëvalueerd.

Reactie van de klant, de arbodienst van de TU Delft

Werkplekonderzoek bij TU Delft door Gardien bedrijfsfysiotherapieBij de TU Delft hanteren we al jarenlang een mutlidisciplinaire aanpak bij het voorkomen van verzuim.

De bedrijfsfysiotherapeuten van Gardien  zijn onze specialisten als het gaat om de preventie van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

De samenwerking met onze bedrijfsartsen en de andere disciplines als de psycholoog en de arbo- en milieuadviseur van de faculteit is steeds efficiënter geworden.

Niek Stolp, bedrijfsarts

Werkplekonderzoek fysieke belasting

Werkplekonderzoek fysieke belasting bij O-I door Gardien bedrijfsfysiotherapieBinnen de mengerij van de glasfabrieken in Leerdam (Owens-Illinois) hebben we werkplekonderzoek en werkplekanalyse gedaan naar de risico’s van fysieke belasting. Het ging daarbij met name om het tillen van zakken, het duwen en trekken van handpompwagens, de werkhoudingen en de lichaamstrillingen die optreden bij het rijden op een shovel. Men wilde een werkplekadvies om de knelpunten op te lossen.

Met de medewerkers en de leiding is een plan van aanpak opgesteld om de risico’s te beheersen.

Na twee jaar is het plan van aanpak opnieuw geëvalueerd. Veel knelpunten zijn inmiddels opgelost. Door de aanpassingen wordt er nog nauwelijks getild en zijn medewerkers duurzaam inzetbaar. Dit jaar voeren we een follow-up uit.

Reactie van de klant Owens Illinois (O-I)

Werkplekonderzoek fysieke belasting bij O-I door Gardien bedrijfsfysiotherapieIk en ook de betrokken groep hebben het project fysieke belasting als zeer nuttig en praktisch ervaren.

Vooral de positieve persoonlijke begeleiding werd door iedereen hoog gewaardeerd.

Momenteel zijn we volop bezig met het implementeren van de actiepunten uit het plan van aanpak.

Goos Kers, Manager Ovens en Gemeng van O-I