skip to Main Content

Wat klanten zeggen

De bevlogenheid van Hans Spijkerman is treffend voor de manier waarop Gardien bedrijfsfysiotherapie medewerkers meeneemt bij de preventie van RSI. Met passie voor het vak en het goede zitten overtuigt Hans de medewerkers hun meubilair zo in te stellen dat de kans op klachten zo klein mogelijk is.

Velen hebben aangegeven nieuwe inzichten te hebben gekregen waardoor hun zithouding is verbeterd.

Al het enthousiasme van Hans wordt uit de kast getrokken om zijn boodschap over te brengen ter preventie van RSI.

Laurens neemt al een aantal jaren trainingen voor ergocoaches af bij Gardien Bedrijfsfysiotherapie.

De samenwerking is heel prettig.

Gardien levert maatwerk, denkt mee in oplossingen en hun trainingen sluiten prima aan op onze leervisie en de werksituaties van de cursisten. Ook van onze cursisten ontvangen we steeds enthousiaste reacties over de inhoud en vorm van de trainingen.

Wat zij op de training oefenen en  leren kunnen ze direct gebruiken op de werkvloer.

De transitie van het trainingsaanbod naar de praktijk is dus gemakkelijk voor hen te maken.

Daarnaast is de training geaccrediteerd en vrijgesteld van btw.

Ik ben erg tevreden over de praktische aanpak van Gardien.

Het is bedrijfsfysiotherapeut Martijn Postma gelukt om het onderwerp fysieke belasting op een boeiende manier te presenteren en de groep aan het denken te zetten.

Ook de flexibiliteit in planning kwam erg goed uit, zodat tijdens de storm Ciara de medewerkers bijgeschoold konden worden. Gardien bedankt!

Het betrekken van Gardien voor de ergonomie, voorafgaand aan de verbouwing van de balie en horecabar van ons sportcomplex, hebben we als zeer positief ervaren.

Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat in de ontwerpfase rekening is gehouden met de ergonomie én de wensen van de medewerkers.

De medewerkers voelen zich hierdoor serieus genomen.

De instructies aan de medewerkers, na het realiseren van de bar en balie, zorgt tevens voor bewustwording “hoe gezond om te gaan met fysieke belasting”.
Deze werkwijze past binnen ons veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin we streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Door de ergonomie adviezen van Gardien bedrijfsfysiotherapie, hebben we de verbeterpunten van de eerste mobiele afname locatie (MAL) door kunnen voeren in onze nieuwe mobiele afname locaties.

Tijdens het ontwerp is er in grote mate rekening gehouden met de uitkomsten van de diverse onderzoeken die Gardien heeft uitgevoerd.

Sinds oktober 2010 werken de teams met veel plezier in hun nieuwe werkomgeving.

De donors ontvangen  we in een trailer met bijna 70 m2 werkoppervlak. Zowel voor donoren als medewerkers voldoet deze ruimte aan al de gestelde eisen en wensen op het gebied van de ergonomie. Als werkgroep bouw zien we dit als een groot compliment!

Gezien de expertise die Gardien inmiddels heeft opgebouwd binnen Sanquin bloedvoorziening, hopen we op een langdurige samenwerking om nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.

Gardien Bedrijfsfysiotherapie verzorgt voor Verhuiscollege al enkele jaren de modules Fysieke belasting van verschillende vakopleidingen in de Nederlandse verhuisbranche.

Dit gebeurt op een betrokken en kundige wijze, waarbij ook wordt doorontwikkeld op vernieuwingskansen.

Dit houdt de modules kwalitatief op niveau, actueel en aantrekkelijk en heeft geleid tot een duurzame samenwerking.

Velen hebben aangegeven nieuwe inzichten te hebben gekregen waardoor hun zithouding is verbeterd.
Al het enthousiasme van Hans wordt uit de kast getrokken om zijn boodschap over te brengen ter preventie van RSI.

De webinars zijn erg goed ontvangen door de deelnemers.

Het is verrassend hoe simpel en duidelijk goede ergonomie eigenlijk is maar hoe weinig mensen zich ervan bewust zijn.

Hajo en Ingrid gaven een helder verhaal met een goede opbouw vanuit kennis over het menselijk lichaam naar de instellingen van een stoel. Wat vooral opviel is dat ze de vragen die in de chat werden gesteld sowieso direct beantwoordden in de chat en vaak ook nog meenamen in de webinar waardoor het een interactief en dynamisch geheel werd.

Voor de re-integratie van medewerkers maken wij al meer dan 10 jaar gebruik van Gardien bedrijfsfysiotherapie. De introductie van nieuwe machines en grote wijzigingen in de procesaansturing vroegen om een andere werkwijze van het personeel in ons productiebedrijf.

Door gericht werkplekonderzoek te doen, kunnen knelpunten snel worden opgelost.

Zo moesten medewerkers veel kracht zetten en boven de  macht tillen (zie foto) tijdens het wisselen van filters. Door gezamenlijk het probleem te bekijken, is de oplossing gevonden in het eerst losdraaien van het filter waardoor de zuigende werking verdwijnt. Ook zijn afsteunpunten gecreëerd. De nieuwe werkwijze is vastgelegd in een protocol en alle medewerkers zijn hierop getraind. Medewerkers die langdurig verzuimden, kregen een individueel re-integratie traject van Gardien. Een persoonlijk plan van aanpak, met daarin de inzet van hulpmiddelen, een aangepaste werkwijze en specifieke oefeningen, bleek een effectief middel voor een duurzame re-integratie van deze medewekers.

Dit alles heeft er mede voor gezorgd dat ons ziekteverzuim al vele jaren laag is.

Het toont voor ons aan dat het zinvol is bewust tijd en aandacht te besteden aan de werkplek en de medewerker.

Het afgelopen jaar hebben we intensief samengewerkt met Gardien bedrijfsfysiotherapie. Binnen onze organisatie werken medewerkers in 5-ploegendienst of in dagdienst en we hebben veel functies met fysiek belastende werkzaamheden. Om die reden hebben wij Gardien gevraagd om ons daarbij te helpen.

Bedrijfsfysiotherapeut Hans Spijkerman heeft meegelopen op de afdelingen met de meeste fysiek belastende werkzaamheden. Hij heeft foto’s gemaakt en een verslag geschreven. Samen met de betreffende afdeling bespreken we deze belemmeringen en proberen we een oplossing te zoeken om het werk minder belastend te maken.

De bedrijfsfysiotherapeut begeleidt dit proces en helpt ons enorm met zijn energieke, praktische en oplossingsgerichte instelling.

Inmiddels is voor elke afdeling een plan van aanpak gemaakt en komt Hans nog regelmatig langs om het plan te evalueren en om met elkaar nieuwe oplossingen te bedenken.

Daarnaast helpt Gardien onze medewerkers ook met individuele werkplekonderzoeken. Deze medewerkers waren zonder uitzondering blij met de begeleiding van Hans en dit gaan we ongetwijfeld terugzien in ons ziekteverzuim. Omdat de bedrijfsfysiotherapeut alweer een paar jaar bij ons bedrijf betrokken is heeft hij grote kennis van de werkzaamheden en uitdagingen van ons bedrijf en van onze medewerkers.

Kortom, wij zijn erg tevreden over de samenwerking met Gardien!

Back To Top