skip to Main Content

Wat doet Gezond in Bedrijf?

Gezond in Bedrijf zijn onze diensten om fysieke klachten op het werk te voorkomen. Wij zorgen samen met u voor gezonde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en vitaal werken. Juist op de plekken in uw organisatie waar de fysieke belasting hoog is of waar langdurig beeldschermwerk wordt uitgevoerd, ligt een groot risico op uitval en ziekteverzuim door rugklachten, schouderklachten RSI of andere fysieke klachten. Hier hebben wij verschillende diensten voor ontwikkeld om u te ondersteunen.

Onze aanpak

We starten met een werkplekonderzoek waarin we alle werkomstandigheden en werkplekken in kaart brengen. Vanuit deze werkplekanalyse beoordelen we (conform internationale richtlijnen) waar medewerkers een verhoogd risico lopen op rugklachten, schouderklachten, RSI of andere klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Van deze belastende handelingen maken we korte filmpjes.
Vervolgens geven we een groep medewerkers en leidinggevenden inzicht in de risico’s van fysieke belasting en laten we ze de risico’s inventariseren met behulp van het beeldmateriaal. Daarna zoeken we naar oplossingen. Onze ervaring is dat de beste oplossingen samen met medewerkers en management tot stand komen. Wij noemen dat de participatieve aanpak. Dit zorgt voor betrokkenheid en inzet bij alle partijen en dat heeft een positieve impact op de medewerkerstevredenheid. Door de aanpak worden fysieke klachten op het werk structureel voorkomen.

Onze aanpak kenmerkt zich door oplossingen die technisch, praktisch én financieel haalbaar zijn. We volgen de TOP strategie (Technische, Organisatorische en Persoonsgebonden maatregelen). Dat maakt dat wij echt het verschil maken.

Wat levert het op?

Heel simpel: gezonde en vitale medewerkers die met plezier en zonder klachten hun werk doen. Dit vertaalt zich direct in een verlaging van het ziekteverzuim, meer betrokkenheid van de medewerkers, verbetering van de duurzame inzetbaarheid (door vitaal werken) én verhoging van het werkplezier (en dus in productiviteit).

Daarnaast voldoet u op het gebied van fysieke belasting en beeldschermwerk aan de aan de verplichtingen volgens Arbowet, het Arbobesluit en de Arbocatalogus.

Diensten Gezond in Bedrijf

Voor het voorkomen van fysieke klachten op het werk hebben we de volgende diensten ontwikkeld. Hiermee zorgen we samen met u voor gezonde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn door vitaal werken.

Gardien_Bedrijfsfysiotherapie_Wat_we_doen_Werkplekonderzoek door een bedrijfsfysiotherapeut

Werkplekonderzoek

Op basis van het onderzoek stellen we samen met de betrokkenen een haalbaar plan van aanpak op om risico’s van fysieke belasting te voorkomen en te beheersen.

Gardien_Bedrijfsfysiotherapie_Wat_we_doen_Training fysieke belasting

Training fysieke belasting

Door een tilcursus of werktechniektraining kunnen we de fysieke belasting verlagen en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat voorkomen.

Gardien_Bedrijfsfysiotherapie_Wat_we_doen_Gezond werken met Beeldschermen

Gezond werken met Beeldschermen

Ter preventie van RSI heeft Gardien bedrijfsfysiotherapie een effectieve werkwijze ontwikkeld. Dit bestaat uit een workshop gevolgd door individuele werkplekonderzoeken.

Gardien_Bedrijfsfysiotherapie_Wat_we_doen_Training ergocoaches in de (thuis)zorg

Training ergocoaches

Om medewerkers op te leiden tot interne deskundigen, zodat zij medewerkers kunnen ondersteunen bij het ergonomisch instellen en gebruik van de werkplek.

Back To Top