skip to Main Content

Belastbaarheidstraining

Achtergrond

Gardien belastbaarheidstraining Beter Aan Het WerkBinnen bedrijven en organisaties waar medewerkers worden blootgesteld aan fysieke belasting (tillen en dragen, duwen en trekken, belastende werkhoudingen, repeterende bewegingen of beeldschermwerk) is klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat één van de belangrijkste verzuimoorzaken. Klachten kunnen echter ook ontstaan door onderbelasting, waarbij medewerkers letterlijk in beweging moeten komen.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers die verzuimen of dreigen te verzuimen het werk op korte termijn weer optimaal kunnen uitvoeren, bieden wij een belastbaarheidstraining aan. Deze training valt onder ons bedrijfsonderdeel ‘Beter aan het werk’. Met dit programma krijgt de werkgever grip op (dreigend) verzuim.

Doelstelling

De medewerker is voldoende belastbaar om de huidige functie voor 100% uit te voeren.

Inhoud

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, die plaatsvinden in een van de trainingslocaties in het land. Het programma bestaat uit de volgende modules:

In de triage bieden we de juiste handvatten om de klachten te verminderen of op te lossen.

In de triage blijkt dat er een behandelindicatie is. De behandeling kan direct worden gestart op een van onze 130 locaties.

In de triage blijkt dat de klachten primair worden veroorzaakt door de werkomstandigheden / werkplek.

Module Intake

a) Anamnese
b) Bewegingsonderzoek

Hier wordt de fysiotherapeutische diagnose gesteld en beoordeeld of er contra-indicaties zijn om aan het traject deel te nemen. Er wordt een taak-handeling analyse gemaakt voor de functie van de medewerker. De knelpunten voor herstel en de risico’s van fysieke belasting binnen de functie worden in kaart gebracht. Tevens wordt het beleid bepaald van het te volgen traject. De intake wordt uitgevoerd door de arbeidsgerichte fysiotherapeut.

Module Beter Aan Het Werk

Vaststellen basisniveau en voorlichting
Er wordt uitleg gegeven over de uitgangspunten van het trainen volgens graded activity (kenmerk voor deze aanpak is de tijdcontingente opbouw) en het werken met het belasting-belastbaarheidsmodel.

Vervolgens wordt het startniveau bepaald van de training en wordt het trainingsschema opgesteld. Deze sessie wordt uitgevoerd door de Arbeidsgerichte fysiotherapeut.

3-gesprek:
Dit is een driegesprek tussen werkgever, werknemer en arbeidsgerichte fysiotherapeut. Dit gesprek vindt online plaats binnen de eerste 2 weken van het programma. Doel van het gesprek is uitleg geven aan de werkgever over het te volgen traject en ervoor zorgen dat er overeenstemming is over het te volgen programma.

Fysieke training
Er wordt fysiek getraind volgens het graded activity principe. Onder andere werkrelevante en werk gerelateerde houdingen en handelingen komen hier aan bod. Voorafgaand aan de training worden trainingsdoelen bepaald en vastgelegd. De werknemer wordt in de trainingszaal begeleid door de trainingsfysiotherapeut. De frequentie van de training is 2 keer per week, gedurende 6 of 8 weken.

Tussentijdse evaluatie
De tussentijdse evaluatie vindt plaats op de helft van het traject dus na 3 of 4 weken. Hier wordt gekeken of we nog op schema liggen voor het behalen van de doelstelling. Zo nodig zullen er zaken bijgesteld worden om de doelstelling alsnog te behalen. Tevens worden de ervaringen van de werknemer besproken van zowel de werksituatie, de thuissituatie als de training. De werknemer zal vanaf nu een begin gaan maken aan een beweegplan. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd door de Arbeidsgerichte fysiotherapeut. Er vindt een telefonische terugkoppeling plaats richting de werkgever (en de bedrijfsarts).

Eindevaluatie
De eindevaluatie vindt plaats na de laatste fysieke training. Hierin wordt het gehele traject geëvalueerd en wordt besproken of het einddoel behaald is. Tevens wordt het beweegplan besproken dat de werknemer heeft gemaakt voor de toekomst. De terugkoppeling van de evaluatie en het resultaat van de belastbaarheidstraining worden zowel schriftelijk als telefonisch uitgevoerd richting de werkgever (en bedrijfsarts) door de arbeidsgerichte fysiotherapeut.

Nazorgevaluatie (na 6 weken)
De nazorgevaluatie vindt plaats 6 weken na het einde van de training. Hierin wordt geïnventariseerd hoe de voortgang is en of er knelpunten zijn opgetreden. Daarnaast wordt het beweegplan geëvalueerd. Zo nodig worden er zaken aangepast of bijgestuurd. Er vindt een telefonische terugkoppeling plaats naar de werkgever (en bedrijfsarts). De nazorgevaluatie wordt uitgevoerd door de arbeidsgerichte fysiotherapeut.

Module Weer Werken

De module weer werken wordt standaard ingezet bij een 9 weeks traject. Hierin leert de werknemer wat belangrijk is voor het maken van een werkhervattingsplan en maakt hij met de arbeidsgerichte fysiotherapeut een werkhervattingsplan. Dit plan wordt gecommuniceerd met de bedrijfsarts en vervolgens met de werkgever afgestemd in het 3-gesprek.

Operationeel

Professionals

Er is een vast team van arbeidsgerichte fysiotherapeuten die ingezet worden bij de uitvoering van het programma.

Bovenstaande professionals hebben een interne opleiding genoten specifiek gericht op:

  • Het geven van een fysieke training geven volgens graded activity.
  • Het kennen van de vormen van fysieke belasting en de risico’s en richtlijnen hiervan.
  • Het kennen van de oorzaken van het ontstaan van lichamelijke klachten ten gevolge van te hoge fysieke belasting.
  • Het formuleren van de voorwaarden voor herstel dan wel optimaal functioneren.

De arbeidsgerichte fysiotherapeut coördineert het traject en is de eerste contactpersoon voor zowel werknemer, werkgever als bedrijfsarts.

Locaties

Het programma wordt uitgevoerd op 35 verschillende locaties, waar gebruik wordt gemaakt van uitgebreide trainingsfaciliteiten.

Belastbaarheidstraining wordt uitgevoerd in de volgende regio’s: Amsterdam (2 locaties), Rotterdam, Utrecht, Loosdrecht, Apeldoorn, Boxmeer, Maastricht, Tilburg, Enschede, Lelystad, Hoofdorp, Etten-Leur, Alkmaar, Geldermalsen, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Heerenveen, Assen, Zwaag, Zwolle, Raalte, Haaksbergen, Alphen aan de Rijn, Zoetermeer, Den Haag, (Kwintsheul), Arnhem(Driel), Kaatsheuvel, Oss, Breda, Goes,
Vlissingen, Venlo en Brunssum

Back To Top