skip to Main Content

Wat doet Beter aan het Werk?

In een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen of verminderen van verzuim als gevolg van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Wij richten ons op medewerkers die verzuimen of dreigen te verzuimen. De ervaring leert dat hoe langer het verzuim, hoe langer de terugkeer duurt. Snelle actie is dus van essentieel belang!

Onze aanpak hierin is even simpel als effectief. We starten met een online of fysiek triage door een arbeidsgerichte fysiotherapeut bij voorkeur binnen de eerste 6 weken van het verzuim. Zo kunnen we beoordelen wat de best passende interventie is met een snelle terugkeer naar de werkplek tot gevolg.

Gardien_Bedrijfsfysiotherapie_Wat_we_doen_Triage_adviesgesprek

Triage/adviesgesprek

Uit het triagegesprek door een gespecialiseerde fysiotherapeut kunnen we beoordelen wat de best passende interventie is met een snelle terugkeer naar de werkplek tot gevolg.

Geen vervolg nodig

In de triage bieden we de juiste handvatten om de klachten te verminderen of op te lossen.

In de triage blijkt dat er een behandelindicatie is. De behandeling kan direct worden gestart op een van onze 130 locaties.

In de triage blijkt dat de klachten primair worden veroorzaakt door de werkomstandigheden / werkplek.

In de triage blijkt dat de belastbaarheid van de medewerker onvoldoende is om het werk op een goede manier te kunnen doen.

Onze aanpak

Omdat wij het traject individueel benaderen, krijgt de medewerker altijd de best passende oplossing voor zijn probleem. En wist u dat in veel gevallen geen interventie nodig is, omdat de tips en trics uit het adviesgesprek al voldoende zijn? Is er wel een vervolg interventie nodig, dan kunt u deze direct starten binnen ons landelijk dekkend netwerk.

Door deze snelle en efficiënte aanpak kan een medewerker direct werken aan zijn herstel. Dat is beter voor de medewerker, voor de collega’s en voor de organisatie.

We hebben een landelijk dekkend netwerk met 34 locaties waar medewerkers terecht kunnen voor een adviesgesprek. Kijk op de pagina belastbaarheidstraining en scrol naar beneden voor alle locaties. Voor ergonomische oplossingen hebben we onze website www.topergonomie.nl. Voor oefeningen op ons Youtubekanaal klik hier.

Wat levert het op?

Omdat we voor of direct na de ziekmelding in actie komen met een individueel plan op maat, voorkomen we langdurig ziekteverzuim. Snel in actie komen, betekent snel weer aan het werk!

Onze zorg is laagdrempelig en zonder hoge kosten. Hiermee is het een uitermate effectieve aanpak om duur verzuim terug te dringen en kosten te besparen. En minstens zo belangrijk: het zorgt voor een hogere medewerkertevredenheid en betrokkenheid!

Back To Top