skip to Main Content

Tilcursus

Tilcursus voor Erkende Verhuizers

Door een tilcursus, tiltraining of werktechniektraining, kunnen medewerkers zelf de risico’s van fysieke belasting verminderen. Werknemers in bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld verhuizers of monteurs die zonnepanelen plaatsen, tillen of dragen dagelijks voor hun werk voorwerpen en hebben hierdoor een grotere kans op (blijvende) rugklachten dan personen die niet vaak hoeven te tillen.

Het is daarom van belang om tillen op een verantwoorde manier uit te voeren of liever te beperken.

Om deze reden zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen zodat hun werknemers veilig kunnen tillen en dragen.

Voor het Verhuiscollege verzorgen wij een module Fysieke belasting. Dit is onderdeel van de vierdaagse vakopleidingen voor verhuizers en meubelbezorgers van de Erkende Verhuizers. Deze modules zijn door CCV goedgekeurd en voldoen aan de Code-95 normering.

Reactie van de klant, Erkende Verhuizers

 

Gardien Bedrijfsfysiotherapie verzorgt voor Verhuiscollege al enkele jaren de modules Fysieke belasting van verschillende vakopleidingen in de Nederlandse verhuisbranche.

Dit gebeurt op een betrokken en kundige wijze, waarbij ook wordt doorontwikkeld op vernieuwingskansen.

Dit houdt de modules kwalitatief op niveau, actueel en aantrekkelijk en heeft geleid tot een duurzame samenwerking.

Anton Vis, Raad van bestuur van Verhuiscollege

Tilcursus bij Zonmaat

Wij verzorgen voor diverse branches tilcursussen of werktechniektrainingen. Zo hebben wij de monteurs van Zonmaat dit jaar voorgelicht over de risico’s van zware lichamelijke belasting tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Aan de hand van beeldmateriaal dat was gemaakt tijdens het uitvoeren van hun dagelijks werk, leerde men zelf de risico’s herkennen.

Vervolgens is met de monteurs gezocht naar een haalbare werkwijze waarbij Gezond & Veilig kan worden gewerkt en rugklachten kunnen worden voorkomen. Alle werkafspraken zijn vastgelegd in een fotoprotocol.

Reactie van de klant, Zonmaat

 

Ik ben erg tevreden over de praktische aanpak van Gardien.

Het is bedrijfsfysiotherapeut Martijn Postma gelukt om het onderwerp fysieke belasting op een boeiende manier te presenteren en de groep aan het denken te zetten.

Ook de flexibiliteit in planning kwam erg goed uit, zodat tijdens de storm Ciara de medewerkers bijgeschoold konden worden. Gardien bedankt!

Ruben Mentz, KAM coördinator van Zonmaat

Back To Top