Tilcursus + Ergocoaches

Tilcursus

Tilcursus tiltraining door Gardien bedrijfsfysiotherapieMet een tilcursus of tiltraining kunnen we risico’s van fysieke belasting verminderen. Werknemers die elke dag voorwerpen tillen of dragen, hebben een grotere kans op (blijvende) rugklachten dan personen die niet vaak hoeven te tillen.
Het is daarom van belang om tillen te beperken of in elk geval op een verantwoorde manier uit te voeren. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te treffen zodat werknemers veilig kunnen tillen en dragen.
Zo heeft Gardien de monteurs van Mitsubishi dit jaar voorgelicht over de risico’s van zware lichamelijke belasting tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Aan de hand van beeldmateriaal dat was gemaakt tijdens het werk, leerde men zelf de risico’s herkennen. Op de werkplek is met de monteurs gezocht naar een haalbare werkwijze waarbij rugklachten kunnen voorkomen.

Werkafspraken worden vastgelegd in een fotoprotocol

Werktechnieken die voor een grote groep als meest ideaal werden aangemerkt, zijn vervolgens vastgelegd in een protocol werktechniek. Dit protocol is voorzien van foto’s uit de praktijk, zodat men in direct ziet hoe belastende handelingen moeten worden uitgevoerd.

Reactie van de klant, Mitsubishi Electric

Mitsubishi ElectricNa meer dan 12 jaar met een andere bedrijfstherapeut te hebben gewerkt, zijn we dit jaar gestart met Gardien. Financieel lagen de aanbiedingen zeer dicht bij elkaar.
Onze voornaamste reden was: laat andere ogen er eens naar kijken. Na de “eerste ronde” door het hele bedrijf (Werkplaats – Nieuwbouw – Service – Reparatie & Renovatie) te hebben gemaakt, waren de reacties uitsluitend positief.
Binnenkort gaan we met de tweede fase door: het aanpakken van zeer specifieke situaties. De onderwerpen hierbij worden door de afdelingen zelf aangedragen.

 De nuchtere en directe aanpak van Gardien bevalt ons erg goed.

We beseffen ons, dat dit een blijvend aandachtpunt voor lange tijd zal blijven: dat brengt de aard van ons werk nou eenmaal met zich mee.”

Andre Kwantes, Hoofd Kwaliteit & Opleiding.

Ergocoach trainingen

Transfer Pieter van Foreest 1We trainen ergocoaches in de gezondheidszorg. Veel organisaties binnen de gezondheidszorg hebben ergocoaches aangesteld om het beleid fysieke belasting te bewaken en bij te sturen.

Op deze wijze kan men klachten aan het houdings -en bewegingsapparaat en vaak langdurig ziekteverzuim voorkomen.

Het kan hierbij gaan om ergocoaches voor de zorg, voor de facilitaire dienst of voor administratieve functies. Om deze medewerkers te ondersteunen in hun taak, geven wij trainingen waarin wij hen leren hoe zij de risico’s van fysieke belasting of beeldschermwerk in kaart kunnen brengen en hoe zij dit planmatig kunnen oplossen. De praktijkrichtlijnen en de arbocatalogus zijn hierbij de leidraad.

Tijdens de trainingen is er veel aandacht voor het coachen zelf.

Zo leert men medewerkers bewust te maken van de risico’s zodat men zelf gaat zoeken naar een goede oplossing. We geven deze trainingen onder andere voor Zorginstellingen Pieter van Foreest waar structureel aandacht is voor het beleid fysieke belasting.

Reactie van de klant, Pieter van Foreest

Pieter van ForeestErgocoaches zijn ook binnen zorginstellingen Pieter van Foreest niet meer weg te denken bij de preventie en vermindering van fysieke belasting in de zorg.
Gardien Bedrijfsfysiotherapie heeft het afgelopen jaar opnieuw een aantal groepen medewerkers opgeleid tot ErgoCoach en twee groepen Ergocoaches hebben een follow-up training gevolgd. De Ergocoaches hebben in de trainingen veel praktische en theoretische kennis opgedaan, denk hierbij aan het omgaan met statische en dynamische werkhoudingen, til- en transfertechnieken, gebruikte spierkracht bijvoorbeeld tijdens het duwen en trekken van tilliften, maar ook het omgaan met weerstand en het geven van feedback.

Ergocoaches hebben geleerd hoe zij hun kennis moeten overbrengen op collega’s.

Door het signaleren van fysieke knelpunten en het steeds opnieuw op de agenda zetten van fysieke belasting hopen we van Pieter van Foreest een nog gezondere organisatie te maken. Mede dankzij de input en trainingen van Gardien hebben we hiervoor een goede basis gelegd.

Arda van Vliet, Arbo-coördinator Pieter van Foreest