Nieuws van Gardien bedrijfsfysiotherapie

Gardien bedrijfsfysiotherapie naar IEA 2018 Florence

Gardien naar Florence

Van 26 tot 30 augustus organiseerde de International Ergonomics Association het 20e congres in Florence. Met het team vaste bedrijfsfysiotherapeuten en een aantal collega’s van de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten) hebben we dit 5-daagse congres bezocht.

Er waren op dit congres 80 nationaliteiten vertegenwoordigd en het wordt om de drie jaar georganiseerd.

 

 

 

 

 

Aangezien we de eerste dag nog geen lezingen hadden, hebben we een guided tour gevolgd naar de koepel van de Catedrale di Santa Maria Del Fiore (oftewel de dom van Florance). Een imposant bouwwerk met een interessante geschiedenis (bouw van 1296-1472).

Vanuit de koepel met een hoogte van 91 meter hadden we een prachtig uitzicht over de stad (zie foto hiernaast).

Andere hoogte punten zijn de Ponte Vecchio en het Piazza Michelangelo.
Florence is één openlucht museum en hier hebben tot laat in de avond van genoten.

Voorwaarden voor een ergonomie project

Zondagochtend begon het programma al om 8.30 uur. De opkomst bij deze eerste lezingen was nog beperkt. De lezingen waren echter niet minder interessant. In de ochtend was er onder andere een workshop over de voorwaarden om een ergonomie project te laten slagen. Over absolute voorwaarden werd in groepjes gediscussieerd.

De uitkomsten van de discussie werden aan de groep gepresenteerd (zie foto).

Tijdens de workshop kwamen we tot de volgende voorwaarden van succes: geld om verbeteringen door te voeren, smart doelstelling, commitment én betrokkenheid  door management en medewerkers, duidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het project op de langere termijn.

Trends in ergonomie

Een absolute trend is de participatieve ergonomie. Bij iedere lezing kwam de kracht van betrokkenheid van management én medewerkers terug bij het slagen van een project om de ergonomie op de werkvloer te verbeteren. De methodiek zorgt niet alleen voor een betere gezondheid van de medewerkers maar bevordert ook de betrokkenheid van medewerkers bij het werk. Iets dat Iedere leidinggevende toejuicht.

Deze methodiek gebruikt Gardien bedrijfsfysiotherapie al bijna 20 jaar.

Wij en onze klanten ervaren de voordelen ervan. We passen het toe bij een individueel werkplekonderzoek en bij preventieve projecten. Een andere trend is robotisering. De techniek kan ook ledematen van medewerkers ondersteunen door bijvoorbeeld een exoskelet.

Hiernaast draagt Martijn de MATE, een exoskelet die het heffen van de armen ondersteunt.

Meetinstrumenten

Op het congres hebben we veel nieuwe meetinstrumenten gezien om risico’s van fysieke belasting  inzichtelijk te maken. Wel hebben we gezien dat de instrumenten die wij gebruiken om tillen/dragen, duwen/trekken en repeterende bewegingen te beoordelen nog steeds actueel zijn.
Voor het bepalen van belastende werkhoudingen zijn er veel instrumenten in ontwikkeling maar zien we wel ongeveer de ons bekende grenswaarden terugkomen.

Dan was er nog “Het Goldilock Principe”.

Deze zienswijze, die is gebaseerd op een bekend sprookje, gaat ervan uit dat je door maatwerk  tot een optimale lichamelijke belasting kunt komen voor een medewerker. Hierover gaat u in de toekomst vast nog meer horen!