Ergonomie

Participatieve ergonomie

Ergonomie heeft als doelstelling om werkplekken zodanig te ontwerpen dat deze veilig, gezond, comfortabel en efficiënt zijn.
Wij hanteren daarbij de werkwijze van de participatieve ergonomie. Dit betekent dat we eerst de risico’s in de huidige situatie op beeldmateriaal vastleggen. Daarna wordt een groep medewerkers en leidinggevende voorgelicht over de risico’s en richtlijnen van fysieke belasting. Met het beeldmateriaal worden de risico’s geïnventariseerd.

Met betrokkenen wordt gezocht naar haalbare oplossingen om de ergonomie te verbeteren.

Vervolgens wordt een pakket van eisen worden opgesteld voor de nieuwe werkplek.

Ergonomie oplossing Gardien

Ergonomie bij Sanquin Bloedvoorziening

Ergonomie bij Sanquin Bloedvoorziening

Om de ergonomie van de mobiele afname locaties (MAL) te verbeteren bij Sanquin Bloedvoorziening heeft Gardien bedrijfsfysiotherapie een specifiek werkplekonderzoek uitgevoerd naar de fysieke belasting.  Momenteel worden wijkcentra of schoolgebouwen tijdelijk omgebouwd tot afname centrum.
Het opbouwen geeft een hoge fysieke belasting zoals het duwen en trekken van rolcontainers en het tillen van apparatuur.
Een aantal jaar terug is er een pilot uitgevoerd met een trailer die als afname centrum is ingericht en op een parkeerterrein kan worden neergezet. Veel fysieke handelingen behoren nu tot het verleden. We hebben de risico’s van fysieke belasting voor beide werkwijzen in kaart gebracht.

Samen met de medewerkers zijn er oplossingen bedacht voor de ergonomie van de trailer.

Daarna is de trailer verder verbeterd. Na afloop hebben de medewerkers een werktechniektraining gekregen om tot een ergonomische werkwijze te komen. Een aantal verbeterpunten is meegenomen in het pakket van eisen voor de trailers die volgden. De reacties van de medewerkers over de nieuwe trailers zijn zeer positief.

Reactie van de klant, Sanquin Bloedvoorziening

Ergonomie bij Sanquin Bloedvoorziening door Gardien bedrijfsfysiotherapieDoor de ergonomie adviezen van Gardien bedrijfsfysiotherapie, hebben we de verbeterpunten van de eerste mobiele afname locatie (MAL) door kunnen voeren in onze nieuwe mobiele afname locaties.

Tijdens het ontwerp is er in grote mate rekening gehouden met de uitkomsten van de diverse onderzoeken die Gardien heeft uitgevoerd.

Sinds oktober 2010 werken de teams met veel plezier in hun nieuwe werkomgeving.

De donors ontvangen  we in een trailer met bijna 70 m2 werkoppervlak. Zowel voor donoren als medewerkers voldoet deze ruimte aan al de gestelde eisen en wensen op het gebied van de ergonomie. Als werkgroep bouw zien we dit als een groot compliment!

Gezien de expertise die Gardien inmiddels heeft opgebouwd binnen Sanquin bloedvoorziening, hopen we op een langdurige samenwerking om nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.

Jaap van den Blink, Hoofd Bloedinzameling Gelderland en projectcoordinator MAL

Ergonomie bij een balie van de gemeente Brielle

Ergonomie bij de balie van gemeente Brielle

De verbouwing bij sportcomplex Dukdalf gaf de mogelijkheid om ergonomie van de balie en de bar te verbeteren. Met de medewerkers zijn de ergonomische knelpunten in de oude situatie geïnventariseerd. Met behulp van de ergonomische richtlijnen is een pakket van eisen opgesteld.
Er is rekening gehouden met een goede verstelbaarheid van de werkplek, acceptabele reikafstanden/beenruimte gecombineerd met voldoende privacy en een goed zicht op de klant en de entree.

De architect heeft alle ergonomische eisen verwerkt in het ontwerp.

De bedrijfsfysiotherapeut heeft de medewerkers geleerd hoe zij de nieuwe werkplek ergonomisch konden instellen. Hiervoor is een foto protocol gemaakt. Door middel van foto’s zijn de stappen, om de werkplek ergonomisch in te stellen, in beeld gebracht.

Reactie van de klant, de gemeente Brielle

Ergonomie bij de balie van Gemeente BrielleHet betrekken van Gardien voor de ergonomie, voorafgaand aan de verbouwing van de balie en horecabar van ons sportcomplex, hebben we als zeer positief ervaren.

Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat in de ontwerpfase rekening is gehouden met de ergonomie én de wensen van de medewerkers.

De medewerkers voelen zich hierdoor serieus genomen.

De instructies aan de medewerkers, na het realiseren van de bar en balie, zorgt tevens voor bewustwording “hoe gezond om te gaan met fysieke belasting”.
Deze werkwijze past binnen ons veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin we streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Marieke Ruiter, personeelsadviseur