Nieuws van Gardien bedrijfsfysiotherapie

Gardien bedrijfsfysiotherapie 20 jaar!

30 maart 1998 is Gardien bedrijfsfysiotherapie opgericht. Onlangs hebben we met het team van vaste medewerkers het 20-jarig jubileum gevierd. Gardien bedrijfsfysiotherapie is 20 jaar geleden aan de Parkweg in Den Haag. De eerste klanten waren Gemeente Westland, Floraholland, Haust en Pieter van Foreest. In 2001 zijn we verhuisd naar het Delftechpark in Delft. Inmiddels ondersteunen we 300 organisaties bij het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers door het voorkomen en verminderen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het gaat daarbij om grote landelijke organisaties (KONE, Makro Nederland, HEMA, Postnl en politie) als kleinere lokale bedrijven.
Door onze flexibele schil van register bedrijfsfysiotherapeuten hebben we een landelijke dekking.
We kunnen we ieder vraagstuk op het gebied van fysieke belasting of beeldschermergonomie aan. Hoogtepunt van het bedrijf was het winnen van de Good Practice Award van de OSHA (European Agency for Safety and Health at Work). Een ander hoogtepunt was het lanceren van de website Topergonomie.nl in 2011. Tijdens het werkoverleg hebben we de taart aangesneden en het jubileum gevierd.

Gardien bedrijfsfysiotherapie bestaat 20 jaar

Gouden hondje voor uniek idee verhuisbranche

Voor Verhuiscollege, het opleidingsinstituut van de Erkende Verhuizers,  verzorgen wij de training fysieke belasting. Tijdens het praktijkgedeelte van deze trainingen zien we vaak hele goede ideeën van deelnemers om risico’s van fysieke belasting te verminderen. Daarom hebben we  besloten om deze goede praktijken actief te gaan verzamelen.

Het beste idee zal worden gewaardeerd met een nieuwe prijs: Het Gouden Hondje.

Het is de bedoeling dat het gouden hondje op de Algemene Leden Vergadering van 2019 zal worden uitgereikt. De criteria zijn:
• Bronaanpak. De oplossing moet het knelpunt bij de bron aanpakken.
• Praktische toepasbaarheid. Iedere verhuizer moet de oplossing gemakkelijk kunnen toepassen.
• Financiële haalbaarheid. De oplossing moet voor ieder verhuisbedrijf financieel haalbaar zijn.
Het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden zal een vast onderdeel worden van het lesprogramma. Van deze goede praktijken worden filmpjes gemaakt.

Het gouden hondje van Gardien bedrijfsfysiotherapie en Erkende Verhuizers

IZZ promoot bedrijfsfysiotherapie

Gardien bedrijfsfysiotherapie werkt al jaren volgens de participatieve werkaanpassing. Tijdens een werkplekonderzoek worden daarbij de medewerker én de leidinggevende betrokken bij de problematiek om vervolgens gezamenlijk tot een plan van aanpak om de knelpunten duurzaam op te lossen. Dat deze methodiek werkt, wisten we, maar is nu ook onderzocht door IZZ. IZZ is een ledencollectief voor medewerkers in de gezondheidszorg. Zij faciliteren de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In twee ziekenhuizen zijn succesvolle pilots uitgevoerd.  Het gehele onderzoek is inmiddels gepubliceerd. Klik hier voor het onderzoeksrapport. De productiviteit en inzetbaarheid van de medewerkers die werden begeleid door de bedrijfsfysiotherapeut verbeterden. Dit is getoetst met behulp van de werkvermogensmonitor.

Iedere Euro die wordt geïnvesteerd levert 2,3 Euro op.

Zij zijn zo overtuigd van de effectiviteit dat van deze aanpak dat ze deze werkwijze promoten binnen de gezondheidszorg. Wilt u meer weten over deze aanpak dan kunt contact opnemen met Léon Gardien, 015-2600421 of leon@gardienbv.nl.

Praktijktoets bedrijfsfysiotherapie Gardien IZZ