Dienstenoverzicht van Gardien bedrijfsfysiotherapie

Hieronder volgt het dienstenoverzicht van Gardien bedrijfsfysiotherapie

Wij leveren over het algemeen maatwerk. Na een oriënterend gesprek leggen we de doelstelling van de klant vast. Vervolgens stellen we een voorstel op om te klant te ondersteunen bij het halen van de doelstelling.

 1. Werkplekonderzoek naar de risico’s van fysieke belasting

Met de betrokkenen stellen we daarna een haalbaar plan van aanpak op om risico’s van fysieke belasting te beheersen. Klik hier voor meer informatie.

2. Individueel werkplekonderzoek kort

Wanneer een medewerker minder dan 2 weken fysieke klachten heeft, kunnen we een preventief werkplekonderzoek uitvoeren. Investering 3 uur inclusief rapportage. Klik hier voor meer informatie.

3. Individueel werkplekonderzoek met intake

Wanneer een medewerker minder dan vier weken klachten heeft, stellen we een plan van aanpak op om te voorkomen dat de klachten op het werk worden geprovoceerd. Investering 4 uur inclusief rapportage. Klik hier voor meer informatie.

4. Individueel werkplekonderzoek met intake en evaluatie

Wanneer medewerkers verzuimen of dreigen te verzuimen, stellen we een individueel plan van aanpak op en evalueren we dit na 4-6 weken op de werkplek. Investering 6 uur inclusief rapportage en evaluatie. Klik hier voor meer informatie.

5. Tiltraining, tilcursus, werktechniektraining of voorlichting fysieke belasting

Door een goede werkwijze kan men de fysieke belasting verlagen en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

6. Workshop fysieke belasting

Arbo-coördinatoren, preventiemedewerkers of managers leren hoe zij risico’s van fysieke belasting kunnen beheersen binnen de branche of het betreffende bedrijf. Klik hier voor meer informatie.

7. Workshop “Gezond werken met Beeldschermen”

Dit wordt meestal gevolgd door individuele werkplekonderzoeken. Ter preventie van RSI door beeldschermwerk. Klik hier voor meer informatie.

8. Individuele werkplekinstelling bij beeldschermwerkplekken

Medewerkers worden individueel begeleid bij het ergonomisch instellen van de beeldschermwerkplek. Klik hier voor meer informatie.

9. Training ergocoaches in de (thuis)zorg

Wij leiden verzorgend en verplegend personeel op tot ergocoaches en verzorgen follow-up trainingen voor reeds opgeleide ergocoaches. De cursussen zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V en het CRKBO (geen btw). Klik hier voor meer informatie.

10. Training ergocoaches voor de facilitaire dienst

Om medewerkers intern op te leiden tot ergocoach voor de ondersteunende diensten binnen (zorg)instellingen. De cursussen zijn geaccrediteerd bij het CRKBO (geen btw). Klik hier voor meer informatie.

11. Training ergocoaches voor administratieve functies

Om medewerkers op te leiden tot interne deskundigen, zodat zij medewerkers kunnen ondersteunen bij het ergonomisch instellen en gebruik van de werkplek. Klik hier voor meer informatie.

12. Opstellen beleid duurzame inzetbaarheid

Het management geven we inzicht in de voorwaarden voor een beleid duurzame inzetbaarheid. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een beleid duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te komen. Neem contact op met Gardien bedrijfsfysiotherapie voor meer informatie.

13. Onderzoek naar oorzaken van verzuim

We kunnen een analyse maken van de oorzaken van verzuim binnen een organisatie en het management ondersteunen bij nemen van de juiste stappen om het verzuim te beheersen. Neem contact op met Gardien bedrijfsfysiotherapie voor meer informatie.